Menu Zavrieť

Sezóna 2020 sa blíži

Dňa 27.02.2020 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie dračích lodí. Zúčastnili sa zástupcovia všetkých členských klubov našej asociácie.

Smerom k sezóne 2020 bol hlavnými bodmi zhromaždenia skompletovanie súťažného kalendára dračích lodí na Slovensku pre nadchádzajúcu sezónu. Celkom tri podujatia budú zaradené do Slovenského pohára dračích lodí, viac o pripravovaných podujatiach nájdete v kalendári pre sezónu 2020: https://sadl.sk/kalendar-podujati/sezona-2020/

Počas rokovaní prišlo i na rozšírenie členov predsedníctva SADL a to z pôvodných troch členov na súčasných piatich. Novými členmi sú Lubomír Nemec a Miroslav Duran. A rovnako o dvoch členov sa rozrástol i kontrolný orgán SADL, ten bol doplnený o Martinu Melkovičovú a Petra Šípku.

Pre rok 2020 boli tiež schválené členské poplatky vo výške 200€. Žiadame členov Slovenskej asociácie aby túto sumu uhradili na účet: SK74 8330 0000 0024 0160 1391 a to najneskôr do termínu 05.03.2020.

Na záver diskusií, napokon ešte rady našich členov opustilo Občianske združenie kapitána Morgana, ktoré vystupuje na súťažných podujatiach pod názvom Nostradamus. Ukončenie členstva v SADL oznámil jeho zástupca Denis Matúš.