Menu Zavrieť

SADL sa mení

Slovenská asociacia dračích lodí zažila v poslednom roku mnoho zmien. Zmenili sa jej členovia, starí odstupili a pribudli noví. V decembri minuleho roku sa na zasadnutí valného zhormaždenia schválili nové stanovy, nové sídlo,predsedníctvo asociácie ale tiež webové sídlo asociácie. Noví kandidáti na prezidenta SADL predstavili svoje vízie smerovania dračích lodí na Slovensku a vo svete. Sympatie členov si získal Jiří Hudec, ktorý je novým prezidentom SADL. Další členovia predsedníctva sú Michal Dušička a Denis Matúš. Členovia presunuli sídlo do Trenčína, a schválili nové webové sídlo na www.sadl.sk.